top of page

Voda a jej liečivá sila

Voda, všadeprítomná a nenahraditeľná látka, obklopujúca naše bytie od počiatku až po jeho ukončenie. Kolíska života na našej planéte, ktorej vďačíme za existenciu a zrod všetkého krásneho na nej. Obkolesení jej dostatkom a blahobytom si málokedy položíme otázku, aké by to bolo, keby sme jej nemali dostatok. Vysoké požiadavky a náročnosť dnešnej doby - urbanizácia, znečisťovanie životného prostredia a zmeny klímy nás však upozorňujú, že voda má cenu zlata.


Slovenské ZLATO


Vedeli ste, že to naše slovenské "zlato" je ukryté v množstve minerálnych vôd a zaraďuje nás k svetovej špičke? Na malej rozlohe Slovenska totiž nájdeme viac ako 1600 minerálnych prameňov, ktorých liečivé účinky a pozitívny vplyv na ľudský organizmus nám závidia mnohé krajiny. V pomere k počtu obcí Slovenska a výskytu prameňov, by sme tak mohli povedať, že na každú druhú obec pripadá jeden minerálny prameň. Aj keď to tak reálne nie je, ich rozmiestnenie je v rámci územia rôzne (najviac prameňov sa nachádza v okolí Liptova, v oblasti Hrona až po Zvolen, či oblasť Slovenského rudohoria), no z pohľadu ich veľkej hustoty a voľnej dostupnosti, môžeme hovoriť, že každý z nás má príležitosť zadarmo si vyskúšať ich blahodarné liečivé účinky na ľudský organizmus.


Liečila aj Rimanov
O liečivých účinkoch minerálnych prameňov vedeli už za čias Rimanov, ba dokonca zo zistených vykopávok a dát sa dá domnievať, že teplé pramene lákali aj zvieratá a ľudí z predhistorického obdobia. Či ich využívali v dobe predhistorickej aj na liečenie, pre nás asi ostane nezodpovedané, no jedno je isté, všetky osídlenia človeka ale aj zvieraťa boli ovplyvnené výskytom vody na danom území. Prvé písomné zmienky o využívaní minerálnych vôd na území Slovenska pochádzajú síce z 12. storočia, ale existujú nálezy, ktoré dokazujú, že liečivú silu minerálnych vôd si užívali už starovekí Rimania. Jedným z tých prameňov je aj ten náš, Dudinský prameň. Traduje sa, že za čias Marca Aurélia obsadili dnešné územie kúpeľného mestečka rímske légie, ktoré využívali tunajšie pramene na zotavenie po bojoch. Známa legenda o víle Dudinke dokonca hovorí o zachránení mladého syna rímskeho veliteľa a vzácnej premene mŕtvych prameňov na živé. Hoci z viacerých prameňov, ktoré sa v kúpeľnom areáli nachádzajú, sú dnes aktívne len tri, pozostatky z výverov sú svedkami dávnej histórie, ktorá dokazuje ich využitie spred viac ako 2000 rokov.


Poklad vzácnejší ako vo VichyKaždý minerálny prameň je unikátny svojim zložením a účinkom na ľudský organizmus. Na Slovensku je veľká pestrosť minerálnych vôd a nenašli by ste dva pramene, ktoré by mali rovnaké chemické zloženie. Vplyv chemického zloženia a miesta výskytu prameňa zohráva veľmi dôležitú úlohu vo využívaní minerálnych vôd na kúpeľnú liečbu. Liečivá minerálna voda v Dudinciach je z pohľadu chemického zloženia unikátna v celej Európe a radí sa medzi kráľovné minerálnych vôd. Je dvakrát liečivejšia ako minerálna voda vo Vichy, ktorá má len polovicu liečivých látok a minerálov obsiahnutých v minerálnej dudinskej vode. Unikátnosť vody spočíva v jej mnohostrannom liečebnom využití. Kombinácia oxidu uhličitého a sulfánu a jej vysoká mineralizácia ju predurčujú na liečbu i prevenciu širokého spektra ochorení formou balneoterapie:

  • srdcovo-cievnych ochorení

  • ochorení pohybového aparátu

  • nervových ochorení

Málokto však vie, že aj pitie "prdľavky" ako ju miestni volajú, má významný liečebný účinok a pomáha pri ochoreniach ako sú: dna, diabetes, osteoporóza, pri poruchách zažívacieho traktu či dokonca pri niektorých psychických poruchách. Preto, ak sa rozhodnete navštíviť naše kúpeľné mestečko Dudince, nezabudnite ochutnať naše "liečivé zlato" - dudinskú minerálnu vodu, ktorej prameň nájdete vo vnútornom kúpeľnom areáli pri LD Rubín.Na záver: Voda, či už minerálna alebo tá obyčajná, je zázrakom a darom pre všetky živé bytosti. Bez nej by sme tu dnes neboli a je predpokladom budúcnosti našich detí. Mnohé vody sú dnes vďaka ľudskej činnosti znečistené a neplnia svoju funkciu. Mnohé krajiny dnes bojujú s jej nedostatkom. Preto ju chráňme a starajme sa o ňu ako o najvzácnejší poklad.Iba čistá voda je ŽIVÁ VODA a planéta ZEM vďaka nej zostáva MODROU ŽIVOU PLANÉTOU!


131 views0 comments

Comments


bottom of page