top of page

BALNEA CLUSTER DUDINCE

balnea-cluster.gif

História vzniku Združenia cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince

Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince (ZCR BCD) je   predchodca  dnešnej OOCR Dudince, ktorý v čase vzniku predbehol svoju dobu.

V roku 2008   na podnet Kúpeľov Dudince, a.s. vznikol subjekt Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince, ktorý mal za úlohu združovať organizácie a podnikateľské subjekty a bol by schopný presadzovať záujmy podnikateľských subjektov pôsobiacich v segmente poskytovania kúpeľnej starostlivosti a podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu na území kúpeľného mesta Dudince.  Vznik ZCR BCD podmienil prirodzený dopyt po kvalitnejších službách v CR,  potreby zvyšovania konkurencieschopnosti v oblasti kúpeľníctva a v CR v rámci SR či EÚ, ako i nutnosti vyššej podpory rozvoja cestovného ruchu v turistickej destinácii kúpeľného mesta Dudince.

 

Zakladatelia : Kúpele Dudince, a.s., Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p, samospráva Mesto Dudince a ostatné podnikateľské subjekty v Dudinciach.

Ciele Združenia cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince

• podpora kultúrneho, folklórneho a spoločenského života v kúpeľnom meste Dudince

• rozvoj, podporu športového života a športových podujatí v meste Dudince

• zabezpečenie,  v spolupráci s mestom Dudince a ostatnými členmi BCD, starostlivosti o významné zariadenia

   cestovného ruchu v meste a okolí (sieť turistických chodníkov, cyklotrasy,  lesopark , studňa s minerálnou vodou

   a altánkom, prírodný amfiteáter atď.)

• ochranu a starostlivosť o prírodné, historické a kultúrne pamiatky na území mesta Dudince (rímske kúpele,                 dudinské travertínové kopy , dudinská zvonička atď )

• podpora a rozvoj trvalo udržateľného rozvoja mesta Dudince ako turistickej destinácie v rámci cestovného ruchu

   a kúpeľníctva

• ochrana, podpora, propagácia a zvyšovanie úrovne kvality životného prostredia v meste Dudince a okolí

• podpora environmentálnej výchovy mládeže v spolupráci so SŠ Dudince a zvyšovanie environmentálneho                   povedomia obyvateľstva  mesta Dudince

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BALNEA CLUSTER DUDINCE

Ing. Boris Benický

Kúpeľná 109

962 71 Dudince

IČO: 45022381

DIČ: 2022718533

IČDPH: SK2022718533

BANKA: VÚB

IBAN: SK65 0200 0000 0024 9403 4356

WEB: www.dudince.sk

TEL: 0907 835 347

MAIL: riaditel@dudince.sk

bottom of page