REGIÓN HONT

Región Hont sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska na území bývalej Hontianskej župy. Približne pätina bývalej Hontianskej župy leží na maďarskom území.

Hranice Hontianskeho regiónu tvoria na severe Štiavnické vrchy, ktoré smerom na juh prechádzajú do Krupinskej planiny a Ipeľskej kotliny. Región na juhu zasahuje až do Podunajskej nížiny. Na západe ho ohraničuje rieka Hron, na východe riečka Krtíš a na juhu rieka Ipeľ, ktorá je prirodzenou hranicou medzi slovenskou a maďarskou časťou Hontu.

Z administratívneho hľadiska sa územie rozkladá prevažne v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš (Banskobystrický kraj) a Levice (Nitriansky kraj).

HRUŠOV

V obci sa každoročne usporiadava folklórny festival pod názvom Hontianska paráda. Je to prehliadka folklórnych vystúpení slovenských i zahraničných interpretov, starodávnych roľníckych prác na hrušovských lazoch a remeselníkov zo Slovenska.

(25 min.)

Krupina

Krupina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Krupina predstavovala v 16. – 17. storočí významnú pevnosť, ktorá zabezpečovala obranu stredoslovenských banských miest. Obrane slúžila strážna veža – Vartovka.

(25 min.)

VÝVOJ OSÍDLENIA

Južná časť regiónu patrí vzhľadom na priaznivé prírodné podmienky k najstaršie osídleným oblastiam na Slovensku. Až postupne sa osídľovanie posúvalo smerom na sever, do členitejších oblastí Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Výsledkom je dnešná zväčša poľnohospodárska krajina s vidieckym osídlením. V obciach sa zachovala nielen ľudová architektúra, ale aj tradičné remeslá či ľudové zvyklosti. Historickými vplyvmi sa územie sformovalo ako národnostne zmiešané. Severná časť regiónu sa začala intenzívnejšie osídľovať od 12. Storočia.  Dôvodom boli bohaté náleziská polymetalických rúd v Štiavnických vrchoch, v najväčšom sopečnom pohorí na Slovensku. Ťažba drahých kovov spolu s nemeckou kolonizáciou významne ovplyvnili rozvoj tejto oblasti. Vyrástli tu slobodné kráľovské mestá Banská Štiavnica, Krupina, Banská Belá a Pukanec. Najväčší rozkvet sa viaže k 18. storočiu, keď bola v roku 1762 v Banskej Štiavnici založení Banícka akadémia – prvá vysoká škola technického typu na svete. Od prvej polovice 19. storočia nastal pozvoľný úpadok baníctva a územie postupne strácalo svoj pôvodný význam.

BRHLOVCE

Obec je známa svojimi skalnými obydliami. Sopečný tuf umožnil obyvateľom obce vysekať si do mäkkej skaly svoje nielen hospodárske ale aj obytné priestory.

(15 min.)

Sebechleby

Nachádza sa tu pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Stará Hora. Podľa tradícií pivnice vznikali v l6. storočí ako úkryty pred Turkami. S pestovaním hrozna sa začalo už v l7. storočí. Nachádza sa tu aj Kaplnka sv. Urbana, postavená v roku 1732. Stará Hora je jedinečným priestorom pre kultúrne aktivity obce, ako sviatok svätého Urbana.

(15 min.)

SVÄTÝ ANTON

Na juhu od Banskej Štiavnice sa nachádza barokovo-klasicistický kaštieľ vo Sv. Antone, ktorý je spomínaný už v 15. storočí. Súčasťou areálu kaštieľa je aj nádherný historický park.

(30 min.)

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Banská Štiavnica patrí k historicky najzaujímavejším mestám na Slovensku. V roku 1993 bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  Nachádza sa tu mnoho historických pamiatok ako Kalvária, Námestie sv. Trojice a súsošie sv. Trojice, Nový a Starý zámok, Klopačka, historická Radnica a múzeá.

(40 min.)