top of page

KLASIFIKÁCIA DUDINSKEJ VODY

„Prírodná liečivá vysokomineralizovaná voda, uhličitá, sulfánová, hydrogénuhličitanovo-chloridová, sódno-vápenatá, sulfidická so zvýšeným obsahom fluoridov, lítia, bóru, vápnika a hydrogénuhličitanov, slabo kyslá, veľmi nízko termálna, hypotonická.“

LIEČBA VIACERÝCH DIAGNÓZ SÚČASNE

Práve toto vzájomné synergické pôsobenie oxidu uhličitého a sulfánu sa využíva pri liečbe pacientov s polymorbiditou, teda kombináciou ochorení kardiovaskulárneho aparátu s ochoreniami pohybového aparátu a nervovej sústavy. Pri jednom liečebnom pobyte sa práve preto v Kúpeľoch Dudince môžeme zamerať na liečbu napr. ischemickej choroby srdca, stavu po infarktoch srdcového svalu, vysokého krvného tlaku, ale aj na liečbu degeneratívnych, resp. zápalových ochorení pohybového aparátu a neurologických chorôb.

ZLOŽENIE UNIKÁTNEJ DUDINSKEJ LIEČIVEJ VODY

Teplota: 27,2°C


Mineralizácia: 5489,00 mg/l

CO2 mg/l 1350,00


Na+ mg/l 690,00


Ca2+ mg/l 456,00


Cl mg/l 545,00


HCO3 mg/l 2977,00


H2S mg/l 5,66


K+ mg/l 115,00


Mg2+ mg/l 99,00


SO42- mg/l 535,00


H2SiO3 mg/l 21,00

IMG_0294.jpg

INDIKÁCIE

• choroby obehového ústrojenstva (indikačná         skupina II)

• nervové choroby (indikačná skupina VII)

• choroby pohybového aparátu (indikačná               skupina VII)

• choroby z povolania (indikačná skupina XII)

AKO DUDINSKÁ VODA PÔSOBÍ

Prítomný oxid uhličitý a sulfán sa pri prenikaní do tela navzájom podporujú. Oxid uhličitý výrazne zvyšuje prekrvenie kože, čo má vplyv na hemodynamiku a zníženie periférnej cievnej rezistencie. Tým dochádza k poklesu systolického i diastolického krvného tlaku. Dochádza tiež k poklesu srdcovej frekvencie, zlepšeniu ekonomiky práce srdca a zlepšeniu reologických vlastností krvi a krvnej plazmy (t.j. zvýšená flexibilita červených krviniek a zníženie nahromadenia krvných doštičiek). Resorbovaná síra zo sulfánu a hydrosulfidu, obsiahnutých v minerálnej vode, sa zachytáva v spojivovom tkanive tým viac, čím viac je tkanivo poškodené. Okrem toho sírne vody zvyšujú rozšírenie kapilár a artérií. Zvyšujú hladinu vazoaktívnych látok, pôsobia na periférne sympatikové nervové zakončenia. Znižujú pocit bolestivosti a na hemodynamiku pôsobia podobne ako oxid uhličitý.

bottom of page