top of page

Doprajte pľúcam zdravý vzduch

Updated: Apr 16, 2021

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko vzduchu prejde denne našimi pľúcami? A či práve ten vzduch, ktorý dýchame je zdravý? Mnohí sa zaujímame, čo jeme, pijeme, ale máloktorí z nás sa pozastavia nad otázkou ČO DÝCHAME?


Ako všetci vieme, bez jedla je ľudský organizmus schopný vydržať až mesiac, bez vody niekoľko dní, no bez vzduchu sa to počíta nie na dni, ale na niekoľko minút. Podľa vedeckých odhadov sa človek nadýchne viac ako 20- tisíckrát za 24 hodín a pľúcami prejde 50 – 100 tisíc litrov vzduchu. Neuveriteľné! Aké množstvo vzduchu prejde našim telom denne.


Vzduch, neviditeľný a predsa taký dôležitý!
Je namieste preto zaujímať sa, čo nevidíme. Teda, či to, čo dýchame, je naozaj také zdravé. Hovorí sa, že vzduch na dedine je oveľa čistejší ako v mestách. Smog, zastavané územia, budovy, to všetko spôsobuje znečistenie a zlú kvalitu vzduchu v mestách. Opakom toho dedina so svojimi malebnými domčekmi, lúkami, lesmi a potokmi sa považuje za miesto s kvalitnejším a čistejším vzduchom. Žiaľ, ani naše dediny už nie sú také ako kedysi. Urbanistická éra sa dotkla aj obcí a moderná doba priniesla modernú infraštruktúru spojenú s internetovým pripojením všade, kde sa pohneme. Hoci sa nám zdá, že predsa jedna cesta a nejaké to internetové pripojenie vôkol nás nemôže znečistiť tak veľmi ovzdušie, môže však zmeniť jeho vplyv na naše zdravie.


Ako? Počuli ste už o kladných a záporných iónoch obsiahnutých vo vzduchu? O tom, že aby boli prospešné ľudskému organizmu, mali by byť v rovnováhe? Túto základnú fyzikálnu veličinu sa učia deti na základnej škole. Vzduch, ktorý dýchame sa neustále ionizuje. Príčinou, tohto fyzikálneho javu je elektromagnetické žiarenie. Definícia, ktorú by sme mali každý poznať naspamäť, ako keď nás učili vybrané slová či známu pytagorovu vetu.

Definícia, ktorá nám zlepší život.


Ako kladné a záporné ióny vplývajú na naše zdravie?


V prírode je ionizácia vzduchu častejšia a prirodzeným javom. Rovnováha medzi kladnými a zápornými iónmi je v tomto prostredí prirodzená a pre ľudský organizmus najprospešnejšia. Horšia situácia nastáva v budovách, mestách a miestach, kde oceľ, betón a kov bránia prirodzenej ionizácii. V takomto prostredí dochádza k prevládaniu kladných iónov.
Čo spôsobuje nadbytok kladných iónov v budovách a domácnostiach?

· smog

· cigaretový dym

· malé materiály (koberce, záclony, plastové výrobky,podlahy z PVC, plastové okná)

· moderné technológie (mobily, notebooky, LCD televízory a i.)


A ako vplýva prevaha kladných iónov na organizmus?

Zlý spánok, alergie, nervozita, častá únava, vysoký krvný tlač či problémy s kĺbmi a pľúcami....

Za všetkými týmito príznaky môže stáť práve dlhodobé vdychovanie vzduchu nabitého kladnými iónmi. Takto spôsobená nerovnováha v organizme sa časom môže prejaviť aj výskytom oveľa závažnejších ochorení. Predchádzať im však môžeme jednoduchou prechádzkou v prírode.


Les nabitý zápornými iónmiStačí pár minút denne a naše telo sa nadýchne tých správnych iónov. Záporné ióny hľadajte v prírode, v lese, ďaleko od zastavaných území. Sú zdraviu prospešné! Tieto ióny dodávajú nášmu telu energiu a zlepšujú psychickú pohodu.


Aj Vám sa zdá, že po prechádzke v lese sa cítite ako znovuzrodení?


Je to vďaka týmto záporným iónom, ktoré vdychujeme vzduchom a ktoré sa dostávajú priamo do pľúc a do krvi. Aj preto sa po prechádzke v lese, výlete do hôr, či pobyte pri mori cítime tak sviežo a spokojne. Vzduch nabitý zápornými iónmi posilňuje samočistiacu funkciu organizmu, zvyšuje zásaditosť krvi, znižuje vysoký krvný tlak a tiež urýchľuje hojenie rán.


Pozitíva vzduchu nabitého zápornými iónmi:

· zlepšenie astmy

· zlepšenie alergie

· zlepšenie kapacity pľúc

· zníženie vysokého tlaku

· zlepšenie spánku

· zvýšenie zásaditosť krvi

· urýchlenie hojenia rán

· zlepšenie psychického stavu

· prečistenie organizmu

· nabitie pozitívnou energiou


Kladných účinkov, ktoré nám prinesie návšteva lesa a prírody je nesporne viac. Je ťažké zhrnúť ich do niekoľkých bodov v tomto článku. Preto neodkladajte svoje zdravie a vždy, keď môžete, trávte čas v prírode, učte tomu svoje deti, ktoré to budú učiť zas tie svoje.
Na záver: Apríl je od roku 1952 vyhlásený za mesiac lesov. Lesy sú pľúcami Zeme a bez nich by nebola možná ani existencia samotného človeka. V článku sme si rozobrali účinky pozitívneho vplyvu prírody a hlavne lesa na zdravie človeka. Tento stav je však žiadúce udržiavať aj do budúcna. Aby les slúžil svojmu účelu, treba ho chrániť a neznečisťovať. Preto, ak sa vyberiete do prírody tento mesiac, nehanbite sa, vezmite si rukavice a vrece na odpad alebo sáčok, a keď uvidíte znečistené prostredie odpadkami a plastami, vyčistite ho. Pomôžete sebe a aj prírode!
81 views0 comments

Yorumlar


bottom of page