top of page

ne 26. 3.

|

Dudince - kúpele

Vynášanie Moreny

Rozlúčka so zimou a privítanie jari v podaní FS Hont

Vynášanie Moreny
Vynášanie Moreny

Čas a miesto

26. 3. 2023, 15:00

Dudince - kúpele, 962 71 Dudince - kúpele, Slovensko

O podujatí

"Morena, Morena, kráľovná zimy,

vláda tvoja ku koncu sa chýli,

odovzdaj žezlo a svoju moc,

panovala si už v zime dosť.

Vesna, Vesna - tys paňou jari,

prebuď silu, mladým aj starým.

Úrodu nám dobrú daj,

zemi našej požehnaj!"

Príchod najkrajšieho obdobia roka -jari je na Slovensku oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má svoje korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny.

OOCR Dudince a Kúpele Dudince pozývajú všetkých milovníkov tradícií a ľudových zvykov rozlúčiť sa so zimou a privítať jar do spoločenskej sály LD Smaragd. 

Tanečno - hudobné pásmo Vítania jari Vám predstavia členovia  FS Hont.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page