OOCR Dudince

Oblastná organizácia cestovného ruchu


Hlavnou úlohou organizácie je zvýšiť atraktivitu destinácie, a prehlbovať spoluprácu zaineteresovaných subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu na území nášho kúpeľného mesta Dudince. V rámci toho realizujeme rôzne podujatia pre návštevníkov a obyvateľov destinácie, ako napríklad Otvorenie kúpeľnej sezóny, podujatia Dudinského kultúrneho leta, Cestu Rozprávkovým kráľovstvom, Dudinské vinobranie a mnoho ďalších.

Dôležitou úlohou organizácie je spoločný marketing a propagácia destinácie účasťou na veľtrhoch a výstavách doma, ale aj v zahraničí. Ďalšou aktivitou je tvorba propagačných a informačných tlačovín v rôznych jazykoch, ktoré slúžia nielen na výstavách, ale aj pre potreby tunajšej Turisticko-informačného centra.

Všetky aktivity sú financované z dotácií Ministerstva dopravy, a z vlastných zdrojov. Snahou celého projektu OOCR je zvýšiť počet prenocovaní, zvýšiť návštevnosť podporovaných kultúrnych podujatí, nárast spokojnosti návštevníkov a taktiež nárast tržieb členských subjektov.

Od začiatku roku 2013 má OOCR Dudince v správe Turisticko-informačné centrum, ktorého kompletná prevádzka prešla z Balnea Cluster Dudince na OOCR Dudince.