ДУДИНСКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ВОДА

КЛАССИФИКАЦИЯ ДУДИНСКОЙ ВОДЫ


„Природная лечебная вода с высокой минерализацией, уникальная комбинация углекислого газа и сероводорода, двууглекислого хлоргидрата, натриево – известковая, сульфидная с повышенным содержанием фтора, лития, бора, кальция и окиси углерода, слабо окисленная, очень низко термальная, гипотоническая.“

ЛЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДИАГНОЗОВ ОДНОВРЕМЕННО


Именно это взаимное синергическое действие углекислоты и сероводорода используется при лечении пациентов с полиморбидностью, то есть при комбинации заболеваний кардиоваскулярного аппарата с заболеваниями двигательного аппарата и неврологической системы. Именно поэтому уже в течение одного лечебного пребывания в Санатории Дудинце можно направить силы на лечение, например, ишемического заболевания сердца, состояния после инфаркта сердечной мышцы, высокого кровяного давления, а также на лечение дегенеративных или воспалительных заболеваний аппарата движения и неврологических заболеваний.

Povesť o víle Dudinke


Prítomný oxid uhličitý a sírovodík sa pri prenikaní do tela navzájom podporujú. Oxid uhličitý výrazne zvyšuje prekrvenie kože, čo má vplyv na hemodynamiku a zníženie periférnej cievnej rezistencie. Tým dochádza k poklesu systolického i diastolického krvného tlaku. Dochádza tiež k poklesu srdcovej frekvencie, zlepšeniu ekonomiky práce srdca a zlepšeniu reologických vlastností krvi a krvnej plazmy (t.j. zvýšená flexibilita červených krviniek a zníženie nahromadenia krvných doštičiek). Resorbovaná síra zo sírovodíka a hydrosulfidu, obsiahnutých v minerálnej vode, sa zachytáva v spojivovom tkanive tým viac, čím viac je tkanivo poškodené. Okrem toho sírne vody zvyšujú rozšírenie kapilár a artérií. Zvyšujú hladinu vazoaktívnych látok, pôsobia na periférne sympatikové nervové zakončenia. Znižujú pocit bolestivosti a na hemodynamiku pôsobia podobne ako oxid uhličitý.

Prítomný oxid uhličitý a sírovodík sa pri prenikaní do tela navzájom podporujú. Oxid uhličitý výrazne zvyšuje prekrvenie kože, čo má vplyv na hemodynamiku a zníženie periférnej cievnej rezistencie. Tým dochádza k poklesu systolického i diastolického krvného tlaku. Dochádza tiež k poklesu srdcovej frekvencie, zlepšeniu ekonomiky práce srdca a zlepšeniu reologických vlastností krvi a krvnej plazmy (t.j. zvýšená flexibilita červených krviniek a zníženie nahromadenia krvných doštičiek). Resorbovaná síra zo sírovodíka a hydrosulfidu, obsiahnutých v minerálnej vode, sa zachytáva v spojivovom tkanive tým viac, čím viac je tkanivo poškodené. Okrem toho sírne vody zvyšujú rozšírenie kapilár a artérií. Zvyšujú hladinu vazoaktívnych látok, pôsobia na periférne sympatikové nervové zakončenia. Znižujú pocit bolestivosti a na hemodynamiku pôsobia podobne ako oxid uhličitý.