so 28. 8. | Dudince

Medzinárodné cyklistické preteky - Kritérium Dudince - 20. ročník

Kritérium v uliciach mesta Dudince
Registration is Closed
Medzinárodné cyklistické preteky  - Kritérium  Dudince - 20. ročník

Čas a miesto

28. 8. 2021, 13:00
Dudince, 962 71 Dudince, Slovensko

Obsah

Športové podujatie s medzinárodnou účasťou slávi tento rok svoje 20. výročie. 

Kritérium sa uskutoční v uliciach mesta Dudince. 

                                                                                         OZNAM K PODUJATIU

V tento deň  bude v čase od 12,00 hod. do 18,00 hod. úplná uzávierka cesty na ulici Okružná z dôvodu usporiadania Medzinárodných cyklistických pretekov.

Uzávierka bude od križovatky cesty s miestnou komunikáciou (ulica A. Kmeťa) po železničnú stanicu smerom k mestskému úradu, smerom k predajni COOP Jednota SD až po most pri vstupe do mesta.

Cestná doprava bude vedená po súbežných miestnych komunikáciách usmernená dočasným dopravným značením a riadená usporiadateľmi.

Z uvedeného dôvodu budú mať autobusové spojenia premávajúce v uvedenom dni a čase zastávku pri Hoteli Prameň.

V čase uzávierky cesty žiadame uvoľniť parkovacie miesta na celej ulici Okružná - pred budovou mestského úradu, nájomnými bytmi, k predajni COOP Jednota SD, pri predajni COOP Jednota smerom k mostu pri vstupe do mesta a na začiatku kúpeľnej promenády.

Zároveň dôrazne žiadame majiteľov domácich zvierat,  aby v danom čase zamedzili ich voľnému pohybu na trati a v jej okolí, čím sa predíde nehode a úrazu.

Zdieľať