Cieľom združenia je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov.

Pri svojej činnosti si stanovuje tieto ciele:

 • koordinácia svojich členov pri tvorbe a realizácii politiky cestovného ruchu v meste Dudince a jeho okolí
 • poskytovanie informačných, poradenských a ďalších služieb v rámci cestovného ruchu
 • presadzovanie spoločných miestnych záujmov v oblasti cestovného ruchu
 • podpora kultúrneho, folklórneho, spoločenského a športového života v meste Dudince
 • organizácia rôznych akcií a podujatí pre návštevníkov mesta Dudince a jeho okolia
 • zabezpečuje v spolupráci s mestom Dudince starostlivosť o významné zariadenia cestovného ruchu v meste a jeho okolí
 • zabezpečuje aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k miestnemu obyvateľstva vo vzťahu k cestovnému ruchu
 • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba,  resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 • ochrana a tvorba životného prostredia.

 

MASÁŽNE HYDROGELY S OBSAHOM DUDINSKEJ MINERÁLNEJ VODY

Dudinská minerálna voda je unikátny prírodný liečivý zdroj. Jej vysoká mineralizácia a ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sirovodíka umožňuje liečbu rôznych ochorení súbežne.

PRIAZNIVÉ ÚČINKY DUDINSKEJ MINERÁLNEJ VODY NA POHYBOVÉ ÚSTROJENSTVO MôŽETE SPOZNAŤ I PROSTREDNÍCTVOM JEDINEČNÝCH PRÍPRAVKOV S OBSAHOM DUDINSKEJ MINERÁLNEJ VODY.

MASÁŽNY HYDROGEL HREJIVÝ, MASÁŽNY HYDROGEL CHLADIVÝ

Napomáhajú:

 • uvoľnenie a relaxácia po fyzickej námahe
 • regenerácia pohybového aparátu po úrazoch, operáciách a fyzickej námahe
 • úľava od bolesti a únavy kĺbov, svalov, chrbtice
 • zmiernenie opuchov, stuhnutosti a zápalov šliach, svalov a kĺbov
 • rýchlejšie vstrebávanie modrín
 • prevencia zdravotných problémov pohybového ústrojenstva

Viac informácií Vám radi poskytneme v TURISTICKO INFORMAČNOM CENTRE, alebo na tic@dudince.sk

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BALNEA CLUSTER DUDINCE

Ing. Boris Benický

Kúpeľná 109

962 71 Dudince

 

IČO: 45022381

DIČ: 2022718533

IČDPH: SK2022718533

BANKA: VÚB

IBAN: SK65 0200 0000 0024 9403 4356

 

WEB: www.dudince.sk

TEL.: 0907 835 347

EMAIL: riaditel@dudince.sk