Cieľom združenia je vykonávať činnosti v prospech odborných, hospodárskych, právnych a spoločenských záujmov svojich členov.

Pri svojej činnosti si stanovuje tieto ciele:

  • koordinácia svojich členov pri tvorbe a realizácii politiky cestovného ruchu v meste Dudince a jeho okolí
  • poskytovanie informačných, poradenských a ďalších služieb v rámci cestovného ruchu
  • presadzovanie spoločných miestnych záujmov v oblasti cestovného ruchu
  • podpora kultúrneho, folklórneho, spoločenského a športového života v meste Dudince
  • organizácia rôznych akcií a podujatí pre návštevníkov mesta Dudince a jeho okolia
  • zabezpečuje v spolupráci s mestom Dudince starostlivosť o významné zariadenia cestovného ruchu v meste a jeho okolí
  • zabezpečuje aktivity spojené s výchovou miestneho obyvateľstva vo vzťahu k miestnemu obyvateľstva vo vzťahu k cestovnému ruchu
  • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba,  resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
  • ochrana a tvorba životného prostredia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BALNEA CLUSTER DUDINCE

Ing. Boris Benický

Kúpeľná 109

962 71 Dudince

 

IČO: 45022381

DIČ: 2022718533

IČDPH: SK2022718533

BANKA: VÚB

IBAN: SK65 0200 0000 0024 9403 4356

 

WEB: www.dudince.sk

TEL.: 0907 835 347

EMAIL: riaditel@dudince.sk